ماژول
ماژول در واقع مداری است که اظلاعات از یک کمیت را به صورت آماده و بسیار ساده در  اختیار ما قرار می دهد .ماژول ها معمولا" با منطق یک و صفر عمل می کنند(البته بیشر آن ها هم به صورت آنالوگ کارمی کنند)برای مثال ماژول التراسونیک را در نظر بگیرید می توان با استفاره از تایمر و اندازگیری زمان بین فعال شدن پایه  تریق و غیر فعال شدن آن و ضرب آن به 340 متر ب...
ماژول در واقع مداری است که اظلاعات از یک کمیت را به صورت آماده و بسیار ساده در  اختیار ما قرار می دهد .ماژول ها معمولا" با منطق یک و صفر عمل می کنند(البته بیشر آن ها هم به صورت آنالوگ کارمی کنند)برای مثال ماژول التراسونیک را در نظر بگیرید می توان با استفاره از تایمر و اندازگیری زمان بین فعال شدن پایه  تریق و غیر فعال شدن آن و ضرب آن به 340 متر برثانیه و تقسیم  آن بر دو مقدار دقیق فاصله ماژول از مانع را به دست آورد
بیشتر

ماژول یک محصول وجود دارد.

زیرشاخه ها

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم